Thẻ: Bản quyền tác giả

Bản quyền tác giả và các thông tin liên quan đến Quyền tác giả, cũng như các quy định của pháp luật về quyền này sẽ được cập nhật tại đây.

InvestOne Law Firm là đại diện sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ. Chúng tôi chuyên đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả cho các tác phẩm như bài hát, phần mềm, sách báo, vở kịch, tranh vẽ,… với dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp, khả năng xử lý hồ sơ nhanh.

Tác phẩm phái sinh và mối quan hệ với Tác phẩm gốc

Việc kế thừa các tài sản trí tuệ đã có từ trước như các tác phẩm văn học, mỹ thuật, nghệ thuật, thành tựu khoa học kỹ thuật,… để từ đó phát triển, sáng tạo ra những cái mới sẽ góp phần thúc đẩy xã …

Quyền chuyển giao đối tượng sở hữu trí tuệ

1. Quyền chuyển giao đối tượng sở hữu trí tuệ Theo quy định hiện hành của pháp luật, các đối tượng sở hữu trí tuệ ở Việt Nam (trừ chỉ dẫn địa lý) có thể được chuyển giao hoặc chuyển nhượng. Tuy nhiên, điều kiện …

Quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Quyền tác giả là một khái niệm đã được quy định rõ trong Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị Định 100/NĐ-CP/2006 của Chính phủ. Đây là quyền hợp pháp của một tác giả (có thể là một cá nhân …
0904.55.99.50