Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Ngày 08/06/2016, Liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Theo đó, chủ thể sử dụng tên miền “.vn” buộc phải thay đổi thông tin tên miền nếu trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền có đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ như thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ.

Đối với tên miền “.vn” trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ mà chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp; trong khi ngưởi sử dụng tên miền “.vn” không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ hoặc nội dung trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền “.vn” có chứa các thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, người sử dụng tên miền “.vn” sẽ bị buộc trả lại tên miền “.vn”.

Trường hợp không thay đổi thông tin tên miền hoặc trả lại tên miền theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực, tên miền “.vn” sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016.

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50