Danh mục: Đầu tư nước ngoài

Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671)

Để kinh doanh Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671) ở Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO, ASEAN hoặc FTAs khác. Cơ sở pháp lý Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam …

Dịch vụ thuế (CPC 863)

Điều kiện đầu tư kinh doanh Dịch vụ thuế (CPC 863) đối với nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế, báo cáo thuế tại Việt Nam. Cơ sở pháp lý Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã …

Dịch vụ pháp lý (CPC 861)

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế, những năm gần đây Việt Nam đang dần trở thành một đất nước có nhu cầu rất lớn về các dịch vụ pháp lý. Tuy rằng đây là một hướng đi mới nhưng lại rất phù hợp với …

Dịch vụ in ấn, xuất bản đối với bao bì (CPC 88442)

Dịch vụ in ấn, xuất bản đối với bao bì không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam vì pháp luật Việt Nam không có quy định về điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, …

Dịch vụ thẩm định giá

Dịch vụ thẩm định giá là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn đầu tư vào công ty thẩm định giá Việt Nam dưới hình thức thành lập công ty có vốn …

Dịch vụ quản tài viên

Dịch vụ quản tài viên là một ngành nghề mới được quy định trong Luật phá sản năm 2014 nhằm giúp quá trình thanh lý, xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản . Chức năng, nhiệm vụ của các …
0904.55.99.50