Thủ tục sửa đổi Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

InvestOne là đại diện sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Thủ tục sửa đổi bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp giống với thủ tục sửa đổi bằng bảo hộ độc quyền sáng chế, chỉ khác nhau về thành phần giấy tờ hồ sơ.

Hồ sơ pháp lý

 1. Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp (do InvestOne chuẩn bị);
 2. Bản gốc Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
 3. Nếu thay đổi tên, địa chỉ:
  • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ;
  • Các tài liệu khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ;
 4. Nếu thay đổi quyền sở hữu:
  • Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 5. Nếu yêu cầu sửa đổi kiểu dáng công nghiệp:
  • Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;
 6. Giấy ủy quyền (theo mẫu của InvestOne)

Quy trình thực hiện

1. Chuẩn bị tài liệu
Quý khách sẽ được InvestOne hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
2. Luật sư InvestOne tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý
3. InvestOne thực hiện Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ độc quyền Kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ.
4. InvestOne theo dõi quá trình thẩm định đơn
5. Nhận kết quả
Quý khách nhận kết quả là: Bản gốc văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp có ghi nhận thông tin sửa đổi ở trang cuổi.

Liên hệ InvestOne nếu bạn cần tư vấn.

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50