Kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một phần quan trọng của sở hữu trí tuệ, cũng là xu thế tất yếu của các nước đang phát triển như Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phức tạp …

Chuyển nhượng Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

Chuyển nhượng Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đó chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng phải được thực hiện dưới hình thức …

Gia hạn Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ hiện hành, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực kể từ ngày cấp và kéo dài đến hết 5 năm kể từ ngày nộp đơn, và có thể gia hạn 2 lần liên …
0904.55.99.50