Thẻ: Tin tức pháp luật

Bản tin pháp luật quý I năm 2018

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản Cơ quan ban hành I Đầu tư 1 Quyết định 1292/QĐ-UBND 14/3/2018 14/3/2018 Phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có …

Bản tin pháp luật quý IV năm 2017

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản Cơ quan ban hành I Đầu tư 1 Quyết định 1865/QĐ-TTG 23/11/2017 23/11/2017 Giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng …

Bản tin pháp luật quý III năm 2017

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản Cơ quan ban hành I Đầu tư 1 Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT 05/7/2017 22/8/2017 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công …

Bản tin pháp luật quý II năm 2017

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản Cơ quan ban hành I Đầu tư 1 Nghị định 38/2017/NĐ-CP 04/04/2017 01/07/2017 Đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn. Chính phủ 2 Nghị định 42/2017/NĐ-CP 05/04/2017 …

Bản tin pháp luật quý I năm 2017

Bản tin pháp luật quý I năm 2017 do InvestOne Law Firm tổng hợp và chia sẻ. Đầu năm 2017 nổi bật các chính sách về đầu tư, lao động, tiền lương. A. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành …

Bản tin pháp luật quý IV năm 2016

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản Cơ quan ban hành I Đầu tư 1 Thông tư 24/2016/TT-BXD 01/09/2016 01/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự …

Bản tin pháp luật quý II năm 2016

Bản tin pháp luật quý II năm 2016 được tổng hợp bởi InvestOne Law Firm. Nội dung chủ yếu về 2 lĩnh vực đầu tư và xây dựng. A. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực …

Cập nhật văn bản pháp lý Quý I năm 2016

A. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan ban hành I Quy định chung về đầu tư 1 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐ 18/11/2015 Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo …

Bản tin pháp luật tháng 7, tháng 8 năm 2016

Bản tin pháp luật tháng 7, tháng 8 năm 2016 nổi bật các chính sách về Đầu tư, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, xây dựng, đất đai và nhà ở. TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn …

Bản tin pháp luật tháng 12/2015

TT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG NỔI BẬT NGÀY CÓ HIỆU LỰC THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ 1. Thông tư 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân …
0904.55.99.50