Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi địa chỉ công ty

Việc thay đổi địa chỉ công ty trên cùng địa bàn quận (huyện) thì thủ tục khá đơn giản, nhưng nếu khác quận (huyện) hoặc khác tỉnh (thành phố) thì thủ tục thực hiện sẽ phức tạp hơn nhiều. Có thể chia thành 3 trường …

Thay đổi tên doanh nghiệp

Pháp luật cho phép doanh nghiệp có quyền thay đổi tên doanh nghiệp để phù hợp với mục đích và phương hướng hoạt động từng thời điểm. Do đó, nếu bạn có nhu cầu đổi tên thì chỉ cần làm thủ tục thông báo thay …

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh là một trong những nhu cầu thực tế phát sinh nhiều nhất trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh được thực hiện …
0904.55.99.50