Thành lập địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp chỉ được thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ trụ sở chính hoặc chi nhánh của doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm các tài liệu sau:

  1. Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh (Theo mẫu quy định của pháp luật);
  2. Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh thông qua đại diện).

Quy trình nộp hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh như sau:

– Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Thông báo về việc đăng ký lập địa điểm kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50