VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Biểu mẫu này sử dụng khi …

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Đây là mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả (mẫu số 11) dành cho những khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền tác giả/quyền liên quan trích từ Luật sở hữu trí tuệ. Chủ sở hữu quyền tác giả có thể là cá nhân, pháp …

Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về Quản lý mỹ phẩm

Thông tư số 06/2011/TT-BYT do Bộ Y Tế ban hành để quy định về Quản lý mỹ phẩm (bao gồm cả mỹ phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước). Quý doanh nghiệp, chuyên viên, luật sư cần tham khảo các điều khoản trong thông …

Bản tự công bố sản phẩm

Đây là bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP sử dụng khi làm thủ tục công bố thực phẩm thường tại Việt Nam. Các bạn có thể tải về (mở bằng Microsoft Word) và in ra sử dụng.
0904.55.99.50