Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ và vấn đề đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm trí tuệ ngày càng được nhiều cá nhân, doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên để hiểu đúng về các khái niệm trong luật sở hữu trí tuệ thì bạn sẽ mất khá nhiều thời gian tìm hiểu. Có một cách nhanh hơn, dễ dàng hơn là bạn tìm đến dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ của công ty luật InvestOne. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu đúng, nhận thức đúng giá trị của các tài sản trí tuệ. Đồng thời hướng dẫn bạn cách đăng ký, xác lập quyền sở hữu đối với những tài sản đó.

Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ của InvestOne

  1. Tư vấn miễn phí về luật sở hữu trí tuệ;
  2. Đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ như logo, nhãn hiệu, thương hiệu,…;
  3. Theo dõi tình trạng đơn, tình trạng bằng độc quyền và Giấy chứng nhận đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ cho công ty;
  4. Phân tích và báo cáo tình trạng pháp lý công ty liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm phát hiện vi phạm, phân tích về khả năng đăng ký, đánh giá các rủi ro về quyền sở hữu trí tuệ,…);
  5. Xây dựng kế hoạch sử dụng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ của doanh nghiệp;
  6. Đại diện cho công ty trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
  7. Thực hiện các giao dịch xuyên biên giới và đa quốc gia (bao gồm li- xăng và nhận li-xăng, chuyển giao công nghệ, mua bán, phân phối, nhượng quyền thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ,…);

Bạn sẽ được làm việc trực tiếp với Luật sư thạc sỹ Nguyễn Mai Hương với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, còn nhiều cộng sự là các luật sư, chuyên gia về sở hữu trí tuệ hàng đầu tại Việt Nam.

Chuyển nhượng Quyền tác giả/Quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả/quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền tác giả/quyền liên quan của mình cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật …

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận Thiết kế bố trí

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp là việc chủ sở hữu quyền đối với thiết kế bố trí đó chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng phải được …

Chuyển nhượng Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Chuyển nhượng Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích là việc chủ sở hữu quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích đó chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng phải được thực hiện dưới …

Chuyển nhượng Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

Chuyển nhượng Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đó chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng phải được thực hiện dưới hình thức …

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là việc chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu đó chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng này phải được thực hiện dưới hình thức hợp …
0904.55.99.50