Danh mục: Công bố thực phẩm

Cách ghi hạn sử dụng trên nhãn của thực phẩm

Một trong những nội dung quan trọng khi công bố thực phẩm chức năng hay thực phẩm thường nói chung là cần thể hiện hạn sử dụng trên nhãn sản phẩm. Hạn sử dụng này không phải do nhà sản xuất thích để bao lâu …

Những dạng công bố thực phẩm chức năng bị cấm

Hiện nay đối với thủ tục công bố thực phẩm chức năng các trường hợp bị cấm không được cấp giấy phép công bố vẫn chưa được quy định cụ thể trong một văn bản quy phạm pháp luật nào. Tuy nhiên dựa trên thông …

Thực phẩm chức năng là gì?

Hiện nay thuật ngữ thực phẩm chức năng (viết tắt là TPCN) được sử dụng rất phổ biến nhưng không phải ai cũng biết thực phẩm chức năng là gì, vì khái niệm này vẫn chưa được chuẩn hóa quốc tế. Ở mỗi quốc gia, …
0904.55.99.50