Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện để trưng bày, giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng là cần

Khoản 2 điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật”. Như vậy Văn phòng đại diện không được trực tiếp kinh doanh, không được ký kết các hợp đồng kinh tế với dấu của Văn phòng đại diện, nhưng vẫn ký kết hợp đồng theo sự uỷ quyền của Doanh nghiệp đã mở Văn phòng đại diện đó sẽ đóng dấu doanh nghiệp.

Vai trò của văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp trong quá trình hoạt động:

  • Văn phòng đại diện phù hợp làm nơi giao tiếp, hỗ trợ khách hàng trong quá trình làm việc giữa doanh nghiệp với các đối tác khác nhau.
  • Là nơi trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.
  • Tuy nhiên văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh lời nào khác.
  • Văn phòng đại diện không có quyền tự nhân danh mình ký kết hợp đồng riêng.
  • Doanh nghiệp chịu tất cả các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của văn phòng đại diện nên việc hạch toán của văn phòng đại diện là phụ thuộc vào doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng kí thành lập văn phòng đại diện gồm:

  1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (theo mẫu quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHDT);
  2. Quyết định và bản sao chứng thực biên bản họp về việc thành lập văn phòng đại diện;
  3. Bản sao chứng thực quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;
  4. Bản sao chứng thực chứng minh thư / thẻ căn cước công dân của người đứng đầu văn phòng đại diện;
  5. Giấy ủy quyền;

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập văn phòng đại diện sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện.

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50