Thẻ: sáng chế

Điều kiện cấp Bằng độc quyền sáng chế

Một sáng chế phải đáp ứng một số tiêu chuẩn mới có thể được bảo hộ bằng độc quyền sáng chế. Đó là sáng chế đó trước hết phải thuộc đối tượng được bảo hộ sáng chế, có khả năng áp dụng công nghiệp (hữu …

Bằng độc quyền sáng chế (Patent) là gì?

Bằng độc quyền sáng chế là một văn bằng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hoặc một cơ quan khu vực nhân danh một số quốc gia) cấp trên cơ sở một đơn yêu cầu bảo hộ, trong đó mô tả một sáng …

Nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to use”

Hiện nay trên thế giới đang sử dụng 2 nguyên tắc nộp đơn khi đăng ký bảo hộ các đối tượng Sở hữu công nghiệp, đó là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file” và nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to use”, trong đó …

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file”

Hiện nay trên thế giới đang sử dụng 2 nguyên tắc nộp đơn khi đăng ký bảo hộ các đối tượng Sở hữu trí tuệ, đó là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file” và nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to …

Ngày ưu tiên và Quyền ưu tiên trong Sở hữu trí tuệ

Ngày ưu tiên và Quyền ưu tiên là 2 khái niệm thường thấy trong Luật Sở hữu trí tuệ. Nếu không hiểu rõ 2 thuật ngữ này, bạn rất khó để hiểu được các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký …

Quy trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế

Sáng chế là loại tài sản trí tuệ vô cùng giá trị (nếu không muốn nói là vô giá) nên việc đăng ký bảo hộ sáng chế có ý nghĩa to lớn đối với bất kỳ chủ sở hữu sáng chế nào. Bài viết này …

Những trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Từ chối cấp văn bằng bảo hộ là quyết định (thông báo) của Cục Sở hữu trí tuệ sau quá trình thẩm định thấy đơn đăng ký chưa đạt yêu cầu để bảo hộ. Thông thường, đối tượng sở hữu trí tuệ bị từ chối …

Tổng quan Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2017

Trung Quốc dẫn dắt số đơn sáng chế quốc tế đạt mốc mới; tăng số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Trung Quốc đã chiếm vị trí thứ 2 về số lượng đơn đăng ký sáng chế nộp …
0904.55.99.50