Thẻ: Người nước ngoài

Người nước ngoài khi sống và làm việc tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu vi phạm có thể bị trục xuất về nước.

Dịch vụ quản tài viên

Dịch vụ quản tài viên là một ngành nghề mới được quy định trong Luật phá sản năm 2014 nhằm giúp quá trình thanh lý, xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản . Chức năng, nhiệm vụ của các …

Dịch vụ bảo vệ (CPC 87305)

Dịch vụ bảo vệ (CPC 87305) không có trong biểu cam kết của WTO và FTAs nhưng được quy định tại nghị định 96/2016/NĐ-CP về an ninh, trật tự. Cơ sở pháp lý Nghị định 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện về an ninh, trật tự …
0904.55.99.50