Thẻ: Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Từ cuối thế kỷ XIX, khái niệm về kiểu dáng công nghiệp (KDCN) đã xuất hiện, gắn liền với khái niệm về quyền sở hữu công nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế cũng như sự phát triển của khoa học công …

Nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to use”

Hiện nay trên thế giới đang sử dụng 2 nguyên tắc nộp đơn khi đăng ký bảo hộ các đối tượng Sở hữu công nghiệp, đó là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file” và nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to use”, trong đó …

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file”

Hiện nay trên thế giới đang sử dụng 2 nguyên tắc nộp đơn khi đăng ký bảo hộ các đối tượng Sở hữu trí tuệ, đó là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file” và nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to …

Ngày ưu tiên và Quyền ưu tiên trong Sở hữu trí tuệ

Ngày ưu tiên và Quyền ưu tiên là 2 khái niệm thường thấy trong Luật Sở hữu trí tuệ. Nếu không hiểu rõ 2 thuật ngữ này, bạn rất khó để hiểu được các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký …

Những trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Từ chối cấp văn bằng bảo hộ là quyết định (thông báo) của Cục Sở hữu trí tuệ sau quá trình thẩm định thấy đơn đăng ký chưa đạt yêu cầu để bảo hộ. Thông thường, đối tượng sở hữu trí tuệ bị từ chối …

Tổng quan Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2017

Trung Quốc dẫn dắt số đơn sáng chế quốc tế đạt mốc mới; tăng số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Trung Quốc đã chiếm vị trí thứ 2 về số lượng đơn đăng ký sáng chế nộp …

Quyền chuyển giao đối tượng sở hữu trí tuệ

1. Quyền chuyển giao đối tượng sở hữu trí tuệ Theo quy định hiện hành của pháp luật, các đối tượng sở hữu trí tuệ ở Việt Nam (trừ chỉ dẫn địa lý) có thể được chuyển giao hoặc chuyển nhượng. Tuy nhiên, điều kiện …
0904.55.99.50