Thẻ: đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu được pháp luật quy định chặt chẽ, thời gian của quy trình này kéo dài từ 12-14 tháng nhưng thực tế có thể lâu hơn. Và đối với doanh nghiệp đây là khoảng thời gian dài và có …

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

1. Khái niệm Chỉ dẫn địa lý được xác định là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. 2. Tiêu chuẩn bảo hộ Chỉ dẫn địa lý được bảo …

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1. Khái niệm kiểu dáng công nghiệp Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Kiếu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu …

Quy trình và thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ “nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa dịch vụ của các tổ chức cá nhân khác nhau”, bất kỳ chủ thể nào thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu đều …

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

1. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm: – Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. – 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền …

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: – Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; được sửa đổi bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009; – Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số …

Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng

1. Khái niệm Giống cây trồng được định nghĩa là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu …

Thủ tục đăng ký bản quyền logo công ty

Rất nhiều chủ doanh nghiệp không nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký bản quyền logo công ty nên không đăng ký bảo hộ cho logo của công ty mình. Như thế cũng có nghĩa là, logo công ty của bạn không …
0904.55.99.50