Thẻ: đăng ký kinh doanh

Tra cứu ngành nghề kinh doanh

Trước đây, Danh mục ngành nghề kinh doanh Việt Nam được quy định tại 2 văn bản: và của Chính phủ. Nhưng hiện nay, Quyết định số 27/2018/QĐ-TTG có hiệu lực từ ngày 20/8/2018 đã chính thức thay thế và tổng hợp 2 văn bản …
0904.55.99.50