Thẻ: Đăng ký bản quyền

Bảo hộ bản quyền cho tác phẩm truyện tranh

Luật Sở hữu trí tuệ đưa ra định nghĩa: “Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào”. Vì vậy, việc bạn nên đăng ký bảo hộ …

Thủ tục đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính

Thủ tục đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính không hề khó, chỉ mất khoảng 15 ngày làm việc là xong. Với điều kiện hồ sơ pháp lý phải chính xác. Việt Nam là quốc gia đang phát triển, được đánh giá là …

Thủ tục đăng ký bản quyền logo công ty

Rất nhiều chủ doanh nghiệp không nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký logo công ty nên không thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ cho logo của công ty mình. Như thế cũng có nghĩa là, logo công ty của …

Đăng ký bảo hộ bản quyền ý tưởng

Theo quy định của pháp luật về đối tượng quyền tác giả: “Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi …

Đăng ký bảo hộ Slogan

Slogan (khẩu hiệu) là cụm từ hoặc câu nói được sử dụng làm tiêu chí và đặc điểm của doanh nghiệp. Slogan thường ngắn gọn và súc tích, ví dụ câu slogan của các công ty nổi tiếng “Viettel hãy nói theo cách của bạn”; …
0904.55.99.50